Werken aan echte impact

Voor de klant, de maker en de planeet

Alleen producten verkopen is wat ons betreft niet genoeg. Wij willen problemen oplossen. Behoeftes invullen. Het voortouw nemen. Er teen doen. Het verschil maken. Inspireren en activeren. Echte relevante impact maken. Liefst voor alle betrokkenen.

persoonlijk

Ambitie ondersteunen

Wij worden enthousiast van mensen met ambitie. Gepassioneerd strijden voor een persoonlijk, zakelijk of groter doel. Hun motivatie en doorzettingsvermogen inspireert en activeert ons.

Onderzoek uit dat diepgaande kennis, de juiste communicatie en een passend voorkomen bijdragen aan succes. En hoewel een passend voorkomen maar voor 5% effectief, is het toch belangrijk. Het is namelijk het filter voor iemands aandacht voor de eerste twee.

Een passend voorkomen hoeft niet de laatste modus van een duur merk te zijn. Het is jouw persoonlijke stijl en draagt ​​bij aan het geloof dat jij en een ander in jou heeft.

Wij zijn graag uw bestemming hiervoor.

sociaal

Vakmanschap waarderen


Wij zouden het eeuwig zonde vinden als bijzondere herenkleding van Italiaanse makers voor steeds minder mensen toegankelijk wordt.

Dat dreigt alleen wel te gebeuren als hun positie in de keten niet verbetering. Door de foutieve van de afgelopen jaren staat hun marge en dus hun bestaanszekerheid zwaar onder druk.

De traditionele luxe industrie doet nog een extra duit in het zakje door met hun volume een groot deel van de capaciteit in te nemen en daar niet een eerlijke prijs voor te betalen.

Door de onderwaardering van het ambacht en het gebrek aan perspectief wordt opvolging een steeds groter probleem.

Wij bieden graag een alternatief.

milieu

Verantwoordelijkheid nemen

Onze verantwoordelijkheid voor het verminderen van onze negatieve impact op de planeet is feitelijk en laat geen ruimte voor greenwashing.

Ieder product krijgt een Life-Cycle-Assesment (LCA) op basis van 5 elementen:

  • Waterschaarste: Waterverbruik
  • Opwarming van de aarde: CO2-uitstoot
  • Eutrofiëring: Slechter wordende waterkwaliteit door de weglekken van maximale uit de landbouw
  • Abiotische uitvoer: Het onomkeerbare uitvoer van fossiele mineralen (olie en metalen)
  • Circulariteit: De mogelijkheid tot hergebruik van de gebruikte grondstoffen.

De LCA wordt extern uitgevoerd door BCome . De CO2-uitstoot wordt in samenwerking met Regreener gecompenseerd met carbon credits in projecten op plekken waar wij de meeste impact maken.

Wij laten graag zien dat het beter kan.